Wie zijn we?

 

De Camerata Ostendia is organisch gegroeid uit de korengroep De Muzeschuit – Ter Duinenkantorij die in 1970 door André en Mia Schollaert-Cops opgericht werd. Koorleden die het kinder- en jeugdkoor De Muzeschuit ontgroeiden maar nog te jong waren om bij de volwassenen van de Ter Duinenkantorij aan te sluiten, konden doorstromen naar de in 1982 opgerichte Camerata.

Van gelauwerd jongerenkoor evolueerde de Camerata naar een dynamisch dameskoor.  Ze werd hierbij gestuurd door een schare getalenteerde dirigenten: Mia Cops,  Elisabeth Schollaert, Philippe Benoit, Koenraad Hinnekint, Dieter Staelens, Reinhard Andries, Dieter Staelens, Jeroen Keymeulen, Koen Vits en Hans Helsen. Het koor staat nu onder de bezielende leiding van Pascal Lestaeghe.

Door dit jarenlange samen zingen vormt de Camerata Ostendia een hechte groep, waar de vreugde van het zingen en de vriendschap centraal staan. Dit is te horen in de mooie, homogene koorklank. De Camerata ambieert dan ook een werking op een beter amateurniveau, hierbij ondersteund door professionele muzikanten.